Beställning
Är beställaren under 18 år krävs målsmans tillstånd innan köpet kan genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Berndorff Trading lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Betalning
Moms och fraktkostnad ingår i samtliga priser. Betalning görs i förskott via insättning till Berndorff Trading´s bankgiro. Där uppger kunden sitt ordernummer, som ett OCR/meddelande. Detta nummer får Ni som kund skickat till Er via mail inom 24 timmar efter genomförd beställning. Utan ordernumret kan Berndorff Trading inte fastställa vem kunden är och följaktligen kan inga varor skickas.

Leverans
Leverans sker per post, direkt hem i brevlådan. Avbeställning av produkt som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Ansvar för fel
Berndorff Trading ansvarar för fel i leverans gällande produktfel. Däremot bärs inget direkt eller indirekt ansvar för leveransförseningar eller andra felaktigheter efter det att produkten lämnat företaget.

Reklamationsvillkor
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kunden kontakta Berndorff Trading via mail och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen inom fem dagar från varans mottagande. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Berndorff Trading förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.